Dziecko Nieśmiałe
3 / 54
Nagradzanie i karanie dzieci
Kształcenie inteligencji emocjonalnej i umiejętności społecznych za pomocą drzewa decyzji