Dziecko Nieśmiałe
3 / 64
Nagradzanie i karanie dzieci
Kształcenie inteligencji emocjonalnej i umiejętności społecznych za pomocą drzewa decyzji