4 / 74
Kształcenie inteligencji emocjonalnej i umiejętności społecznych za pomocą drzewa decyzji