Kształcenie inteligencji emocjonalnej i umiejętności społecznych za pomocą drzewa decyzji
5 / 46
Dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej
Narodziny rodzeństwa