Kształcenie inteligencji emocjonalnej i umiejętności społecznych za pomocą drzewa decyzji
5 / 48
Dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej
Narodziny rodzeństwa