Narodziny rodzeństwa
7 / 44
Złość
Jedynak w grupie