Narodziny rodzeństwa
7 / 48
Złość
Jedynak w grupie