Narodziny rodzeństwa
7 / 46
Złość
Jedynak w grupie