Narodziny rodzeństwa
7 / 62
Złość
Jedynak w grupie