Narodziny rodzeństwa
7 / 52
Złość
Jedynak w grupie