Narodziny rodzeństwa
7 / 56
Złość
Jedynak w grupie