Narodziny rodzeństwa
7 / 50
Złość
Jedynak w grupie