Narodziny rodzeństwa
7 / 68
Złość
Jedynak w grupie