18 / 80
Wpływ reklamy i telewizji na emocje przedszkolaków