18 / 78
Wpływ reklamy i telewizji na emocje przedszkolaków