18 / 74
Wpływ reklamy i telewizji na emocje przedszkolaków