Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci
24 / 46
Relaksacja i wyciszenie w przedszkolu − zabawy i ćwiczenia
Samoregulacja i umiejętność odroczonej gratyfi kacji u dzieci w wieku przedszkolnym