25 / 78
Samoregulacja i umiejętność odroczonej gratyfi kacji u dzieci w wieku przedszkolnym