69 / 76
Najważniejsza jest zabawa! Metoda Friedricha Froebla w praktyce przedszkolnej