76 / 76
Zajęcia doskonalące m.in. percepcję wzrokową, słuchową i orientację przestrzenną