76 / 80
Zajęcia doskonalące m.in. percepcję wzrokową, słuchową i orientację przestrzenną